Logistyka

Najbardziej wymagającym oferujemy nasze kompleksowe rozwiązania logistyczne. Potrafimy sprawnie zorganizować i umiejętnie zarządzać całym łańcuchem przepływu dóbr i informacji obejmującym różne składowe, np. magazynowanie, przewóz czy dystrybucję produktów. Umiejętna realizacja takiego procesu umożliwia precyzyjną dostawę wszelkich produktów do odbiorców, łącznie z obsługą kompletacji czy przepakowywania produktów. Proces ten jest nadzorowany i wspomagany nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi. W ramach kompleksowych rozwiązań logistycznych organizujemy również skomplikowane przewozy ponadgabarytowe.

logistyka Wynajem cystern spożywczych